Choď na obsah Choď na menu
 


Medzinárodný deň školských knižníc

24. 11. 2012

 

Štvrtý októbrový pondelok naša školská knižnica oslavovala. V tento deň sa vyučovalo v našej triede netradične.

Dozvedeli sme sa ako sa robí kniha.

  1. Spisovateľ napíše knihu a pošle rukopis do vydavateľstva.

  2. Literárny redaktor číta rukopis, posudzuje ho a navrhuje na vydanie.

  3. Ilustrátor namaľuje obrázky.

  4. Výtvarný redaktor posudzuje ilustrácie, stará sa o vonkajší vzhľad knihy.

  5. Technický redaktor vypracuje pokyny pre tlačiareň.

  6. Sadzač vysádže text na sádzacom stroji.

  7. Fotograf sfotografuje obrázky na prípravu tlačovej formy.

  8. Tlačiar rozmnoží text a obrázky na tlačiarenskom stroji.

  9. Knihár skladá vytlačené hárky, zošíva ich a pripevní obálku.

  10. Kníhkupec uloží knihy do regálov a predáva čitateľom

Rozhodli sme sa vytvoriť knihu básni o našom meste. A podarilo sa. Na záver sme sa dohodli s našou pani učiteľkou, že budeme čítať každý deň aspoň 20 minút. Čo prečítame si zapíšeme do slovníčka ,,Domáce čítanie“ a naši rodičia nám slovníček podpíšu. Prečo také rozhodnutie? Lebo, známy pedagóg Jan Amos Komenský povedal: „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“

 

Náhľad fotografií zo zložky Medzinárodný deň školských knižníc